آموزش ۲ هزار و ۲۹۳ نفر در ۶ ماهه اول سال جاری در مرکز فنی و حرفه ای شهرستان دزفول مسعود اوژن رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان دزفول در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار دزنا گفت:

آموزش ۲ هزار و ۲۹۳ نفر در ۶ ماهه اول سال جاری در مرکز فنی و حرفه ای شهرستان دزفول