تاریخ انتشار خبر: ۱۳ , شهریور, ۱۳۹۵ | ۱۳:۲۲:۴۹
کد خبر : 31822
معاون نهاد رهبری دانشگاه صنعت نفت اهواز:

ازدواج آسمانی

نخستین روز آخرین ماه قمری،سالروز ازدواج فرخنده حضرت (فاطمه) وحضرت (علی) به عنوان روزازدواج نامگذاری شده است وروز مبارکی برای همه نوگامانی است که دل به زندگی فاطمی داده اند تا شادی خود را با خاطره همیشه روشن آن روز مبارک ،پیوند زنند.

ازدواج آسمانی

به گزارش دزنا ۲۴//ازدواج حضرت علی(ع) با حضرت فاطمه (س) به فرمان خدا وند ، از امتیازاتی است که رسول اکرم بر آن مباهات می کردند. دراین پیوند پرمیمنت ، فرشتگان آسمان در سرور و شادمانی و بهشتیان به زینت و زیور آراسته شده بودند.

معاون نهاد رهبری دانشگاه صنعت نفت اهوازدرخصوص ازدواج گفت :انسان با ازدواج به سکون وآرامش روحی میرسد.درقرآن کتاب آسمانی ما مسلمانان به امر ازدواج تاکید زیادی شده است.

حجت الاسلام والمسلمین حضبه بیان کرد: درقرآن زن ومرد را لباس یکدیگر معرفی می کند که عیب ها وکاستی هم را می پوشانند.واینکه ازدواج سنت پیامبراکرم (ص) است .

وی افزود: از آثارازدواج می توان به آرامش روح وروان،رشد وتعالی زوج ومسئولیت پذیری نام برد .وفردی که بدون دلیل ازدواج راترک کرده از رحمت خداوند دور است ونماز فرد متاهل ۲۵برابر نماز فرد مجرد اجروثواب نزد خداوند دارد.

معاون نهاد رهبری دانشگاه صنعت نفت اهوازتصریح کرد:ازمشکلات پیش روی جوانان امروزه مسئله اشتغال ومسکن رامی توان اشاره کرد.زوج جوان باید زیاده خواهی ،تشریفات وچشم وهم چشمی را رها کرده ورو به سوی ازدواج آسان آورند ویکدیگر را درفشار وسختی قرار ندهند.

حجت الاسلام والمسلیمین حضبه اذعان نمود:متاسفانه گاهی جوانان برای فرار ازمشکلات گام در راه های پرخطروغیر متعارف میگذارند.جوانان باید سیرت زیبا را ملاک ازدواج قرار دهند.

وی درخصوص مهریه گفت:مهریه بالا ناراحتی و کدورت و فشار به دنبال دارد ومهریه های سنگین تضمین خوشبختی نیست.

معاون نهاد رهبری دانشگاه صنعت نفت اهوازافزود :مسئولین می توانند با دادن وام ازدواج با مدت باز پرداخت طولانی عامل تشویق جوانان به امر ازدواج باشند.

حجت الاسلام والمسلیمین حضبه بیان کرد:صاحبان مشاغل نیز می توانند شرط تاهل را اشتغال لحاظ شوند.

استان ما سنت وآداب و رسوم خاص خود را دارد که درامر ازدواج موجب آسان گرفتن ازدواج وکمک به جوانان دراین امر می شود.

آمارازدواج دراستان خوزستان حاکی ازآن است.

مدیر کل ثبت احوال استان خوزستان درخصوص آمارازدواج دراستان گفت : آمار کل استان در سه ماهه اول سال جاری ثبت ۱۲۷۷۵مورد ازدواج بوده است.

مریدی در باره سال گذشته نیز بیان کرد: درسال۹۴ماشاهد ثبت۴۹۱۵۰ ازدواج درسطح کل استان بوده ایم.که شهرستان اهوازباثبت۱۵۹۰۸ازدواج بیشترین آماررادربین شهرستان های استان داراست وبعدازآن شهرستان دزفول با۴۱۷۶ثبت ازدواجی قراردارد.

ازدواج عقدی است که دردین مابرآن تاکیدفراوان شده که توجه کردن به این امرموجب کم شدن فساددرجامعه وداشتن اجتماعی بانشاط وسرشارازآرامش می شود.

امیداست که مشکلات این امرمبارک بانگاه ویژه مسئولان وخانواده هادرجامعه ماکاهش یابدوجوانان بیشتربه ازدواج روی آورند.

انتهای پیام//۸۱۲
منبع//باشگاه خبرنگاران

اشتراک مطلب با :
,