تاریخ انتشار خبر: ۱۴ , مرداد, ۱۳۹۵ | ۲۲:۵۳:۲۰
کد خبر : 31358
جناب خان لرمیشود

وقتی جناب خان هم لر می شود + فیلم

شخصیت عروسکی برنامه خندوانه که در برنامه های مختلف در حضور میهمانان با لهجه آن میهمان برایش میخواند این بار با آوای محلی لری به استقبال میهمان خود می رود

وقتی جناب خان هم لر می شود + فیلم

شخصیت عروسکی برنامه خندوانه که در برنامه های مختلف در حضور میهمانان با لهجه آن میهمانهایش میخواند این بار با آوای محلی لری به استقبال میهمان خود می رود

اشتراک مطلب با :
,