تاریخ انتشار خبر: ۱۲ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۱۴:۳۶:۰۵
کد خبر : 16929

به دلیل تنش واختلافات اعضای شورای شهردزفول انتخابات هیئت رئیسه انجام نشد

به گزارش دزنا ۲۴، پس گذشت یک سال از عمر شورای چهارم اسلامی شهر دزفول به ریاست آقای حمید آستی امروز هیات رئیسه جدید انتخاب می شود. چینش شورای چهارم پس از مشخص شدن اعضاء آن به دو گروه تقسیم شد و بدین ترتیب با هفت رای شهردار سابق برکنار و مهندس کرمی نژاد بعنوان […]

به گزارش دزنا ۲۴، پس گذشت یک سال از عمر شورای چهارم اسلامی شهر دزفول به ریاست آقای حمید آستی امروز هیات رئیسه جدید انتخاب می شود.
چینش شورای چهارم پس از مشخص شدن اعضاء آن به دو گروه تقسیم شد و بدین ترتیب با هفت رای شهردار سابق برکنار و مهندس کرمی نژاد بعنوان شهردار جدید انتخاب شد و شورا به کار خود ادامه داد ولی نارضایتی برخی از اعضا در تصویب لوایح مشاهده میشد.
بهر تقدیر یکسال ریاست شورا پایان یافت و چشم ها به روز انتخابات هیات رئیسه شورا دوخته شد.
# با توجه به دعوت انجام شده از خبرنگاران قرار به برگزاری این جلسه راس ساعت ۸:۳۰ صبح بود اما توجه به رایزنی های در حال انجام بین دو طیف حاضر در شورا تا کنون این امر محقق نشده است. شنیده ها حاکی از آن است که طیف موسوم به اصولگرا قائل به تقسیم مسئولیت های هیات رئیسه با طیف مقابل نزدیک به شهردار سابق نمی باشد.
# فراکسیون اقلیت اعلام کردند : که در صورت عدم تقسیم مسئولیتهای هیات رئیسه بین دو طیف در هیچکدام از کمیسیون ها شرکت نخواهند کرد.
# عظیم سرافراز گفت : اگر وضعیت اینگونه ادامه پیدا کند وقتمان را در شورا تلف می کنیم. شورا نمی شود یکطرفه باشد.
# شنیده ها حاکی از آن است کاندیدای طیف اصولگرا ایرج نادبی است و کاندیدای طیف مقابل عظیم سرافراز است.
# از ۱۳ نفر عضو شورای اسلامی شهر دزفول آقایان فضیلت پناه ، گلستان باغ ، ریاضی ، نادبی ، حاجی خلف ، آستی موسوم به طیف اصولگرا هستند و آقایان رسول دوایی فر ، عادل دوایی فر ، جاموسی ، سرافراز ، زلقی و خانم ماندانا نوین موسوم به طیف نزدیکان شهردار سابق هستند.
# رایزنی ها هر دو طیف با سعید آیینه افروز ادامه دارد.
# هر کدام از طیف ها که بتوانند نظر آقای آیینه افروز را جلب کنند موفق به کسب کرسی ریاست شورای اسلامی شهر دزفول می شوند.
# همگی اعضای شورا بر همبستگی و حمایت از منافع مردم تاکید دارند و امیدوارند به یک انتخاب درست و نهایی دست یابند.
# جاموسی گفت : اگر آقای محسن ریاضی برای ریاست شورا کاندیدا شود همه ی ما به وی رای خواهیم داد.
# تشنج در شورا بالا گرفت و یکی از اعضا محل شورا را ترک کرد.
# پس از صحبتها و کش و قوسهای فراوان تلاشها بی نتیجه ماند و انتخاب هیات رئیسه به دو هفته دیگر موکول شد. باید منتظر ماند تا روزهای آینده چه اتفاقاتی رقم خواهد خود.

اشتراک مطلب با :