تاریخ انتشار خبر: ۳ , شهریور, ۱۳۹۳ | ۲۰:۰۱:۵۲
کد خبر : 16776

نماینده بهبهان تاب انتقاد خبرنگار را نداشت به زور متوصل شد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دزنا ۲۴” باخبر شدیم که مالک قره غانی از خبرنگاران مطرح شهرستان بهبهان واستان خوزستان به دلیل انتشار شعری طنز و مقاله ای انتقادی علیه محمد باقر شریعتی نماینده بهبهان که در نشریه امید جنوب انتشار داده بود به دادگاه احضار شده است با خود گفتم خدا رحمت کند« گل […]

به گزارش شبکه اطلاع رسانی دزنا ۲۴” باخبر شدیم که مالک قره غانی از خبرنگاران مطرح شهرستان بهبهان واستان خوزستان به دلیل انتشار شعری طنز و مقاله ای انتقادی علیه محمد باقر شریعتی نماینده بهبهان که در نشریه امید جنوب انتشار داده بود به دادگاه احضار شده است با خود گفتم خدا رحمت کند« گل آقا » را که مسئولین رده اول مملکتی پایه ثابت طنزهای تندش بودند و در زمان فوتش همه مسئولین محزون از رفتنش .آری گوش شنوا ، انتقاد پذیری و صبور بودن صفات ارزشمندیست که انتظار می رود نماینده بهبهان نیز از آن برخوردار باشد . نه اینکه از مردم و خبرنگاران فرار کند و از پاسخ گویی طفره رود و در زمان انتقاد بخواهد از قوه قهریه بهره جوید که این یعنی مقابله مستقیم با رکن چهارم دموکراسی اما در این دیار گویا انتقاد پذیری و پاسخ گویی به انتقادات چیز غریبی است . هر چه هست شکایتست و شکایت کشی ، اگر ما خبرنگاران در این گونه بی احترامی ها در کنار هم نباشیم . معلوم نیست نفر بعدی خود ما نباشیم .

اشتراک مطلب با :