تاریخ انتشار خبر: ۳۱ , تیر, ۱۳۹۳ | ۲۱:۳۰:۰۷
کد خبر : 16259

یک رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه جندی شاپور دزفول

دزنا ۲۴” با دستورمعاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری  مجوز ایجاد یک رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول داده شد.متن نامه مجوز مذکو به شرح ذیل است: جناب آقای دکتر محمد رضا عصاری سرپرست محترم دانشگاه صنعتی جندی شاپور با سلام احتراما، بازگشت به  نامه شماره ۹۲/۳۹۱/۱۵۷۸۵ بدینوسیله […]

دزنا ۲۴” با دستورمعاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری  مجوز ایجاد یک رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول داده شد.متن نامه مجوز مذکو به شرح ذیل است:
جناب آقای دکتر محمد رضا عصاری
سرپرست محترم دانشگاه صنعتی جندی شاپور
با سلام
احتراما، بازگشت به  نامه شماره ۹۲/۳۹۱/۱۵۷۸۵ بدینوسیله به اطلاع میرساند، شورای گسترش آموزش عالی در جلسه مورخ ۹۳/۳/۲۴ خود با پذیرش دانشجو در رشته مهندسی برق – الکترونیک در مقطع کارشناسی ارشد در آن دانشگاه موافقت قطعی به عمل آورد.
با آرزوی توفیق الهی
جعفر میلی منفرد
معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
لازم به ذکر است که با افزایش این رشته در مقطع کارشناسی ارشد جمع این رشته ها در دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول به ۹ رسید.

اشتراک مطلب با :