تاریخ انتشار خبر: ۳۰ , تیر, ۱۳۹۳ | ۲۱:۵۵:۲۷
کد خبر : 16235

تصاویر/دندانپزشکی در گوشه خیابان

سوریندر سینک، مردی ۶۷ ساله در شهر لودیهانا، در ایالت پنجاب هندوستان است که بمدت ۴۰ سال است که در گوشه خیابان دندان درد مردم را برطرف کرده و برای آنها دندان می سازد.

سوریندر سینک، مردی ۶۷ ساله در شهر لودیهانا، در ایالت پنجاب هندوستان است که بمدت ۴۰ سال است که در گوشه خیابان دندان درد مردم را برطرف کرده و برای آنها دندان می سازد.

اشتراک مطلب با :