تاریخ انتشار خبر: ۱۹ , خرداد, ۱۳۹۳ | ۲۰:۴۲:۵۰
کد خبر : 15690

کیسه هوای خودروی پژو جان راننده را در دزفول نجات داد

دزنا ۲۴، یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ روز یکشنبه در جاده هانگارد پشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول به علت عدم کنترل خودرو توسط راننده واژگون شد. خودروی پژو پس از اینکه مسیر خارج شد به جدول کنار جاده برخورد و واژگون شد. تنها سرنشین این خودروی پژو که راننده بود نیز به دلیل […]

دزنا ۲۴، یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ روز یکشنبه در جاده هانگارد پشت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول به علت عدم کنترل خودرو توسط راننده واژگون شد.

خودروی پژو پس از اینکه مسیر خارج شد به جدول کنار جاده برخورد و واژگون شد.

تنها سرنشین این خودروی پژو که راننده بود نیز به دلیل عمل کردن کیسه هوا نجات یافت و به وی آسیبی نرسید

اشتراک مطلب با :