تاریخ انتشار خبر: ۲۲ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۱۹:۵۰:۵۱
کد خبر : 14987

شهرداران دو شهر دزفول معرفی شدند

دزنا ۲۴” در این آیین که در سالن جلسات فرمانداری ویژه دزفول برگزار شد شهرداران سالند و چغامیش معرفی و از زحمات شهرداران پیشین تقدیر به عمل آمد. در این نشست ˈمهدی خسرویˈ به عنوان شهردار جدید شهر سالند معرفی و از زحمات ˈعلیرضا دینارانیˈ شهردار پیشین این شهر تقدیر شد. همچنین ˈ نعمت الله […]

دزنا ۲۴” در این آیین که در سالن جلسات فرمانداری ویژه دزفول برگزار شد شهرداران سالند و چغامیش معرفی و از زحمات شهرداران پیشین تقدیر به عمل آمد.

در این نشست ˈمهدی خسرویˈ به عنوان شهردار جدید شهر سالند معرفی و از زحمات ˈعلیرضا دینارانیˈ شهردار پیشین این شهر تقدیر شد.

همچنین ˈ نعمت الله خسروی ˈ به عنوان شهردار جدید چغامیش معرفی شد و از ˈعلی پورباقرˈ شهردار پیشین این شهرداری تجلیل به عمل آمد.

پیش از این نیز ˈامید حیدریˈ به عنوان نخستین شهردار سیاه منصور دزفول معرفی شده بود

اشتراک مطلب با :