تاریخ انتشار خبر: ۱۰ , فروردین, ۱۳۹۳ | ۰۰:۳۳:۰۱
کد خبر : 14824

نمایشگاه نقاشی از آثار سه هنرمند نقاش در شهر صفی آباد دزفول برپا شد

به گزارش دزنا ۲۴”  در این نمایشگاه هجده تابلو از آثار ˈرضا سهرابˈ در سبک رئالیسم و تکنیک سیاه قلم به نمایش گذاشته شده است. این هنرمند نقاش که اهل شهر امام می باشد هنر نقاشی را به صورت تجربی فرا گرفته و تاکنون دو نمایشگاه از آثار وی در شهرستان دزفول برپا شده است. […]

به گزارش دزنا ۲۴”  در این نمایشگاه هجده تابلو از آثار ˈرضا سهرابˈ در سبک رئالیسم و تکنیک سیاه قلم به نمایش گذاشته شده است.

این هنرمند نقاش که اهل شهر امام می باشد هنر نقاشی را به صورت تجربی فرا گرفته و تاکنون دو نمایشگاه از آثار وی در شهرستان دزفول برپا شده است.

همچنین ۱۰ تابلو نقاشی مدادرنگی از ˈزهره اکبرپورˈ در سبک رئالیسم به نمایش در آمد.

ˈفاطمه عبدالˈ دیگر هنرمند نقاش نیز ۱۰ تابلو از آثار نقاشی خود را در این نمایشگاه عرضه کرد.

ایرنا

اشتراک مطلب با :