تاریخ انتشار خبر: ۲۶ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۱۸:۲۸:۳۱
کد خبر : 14682

مردم دزفول افزون بر یک میلیارد ریال به جشن نیکوکاری کمک کردند

ˈمهران خوشبختˈ  افزود:در هفته احسان ونیکوکاری ۱۵۰ آموزشگاه در سطح شهرستان دزفول برای جمع آوری کمک های مردمی به دانش آموزان نیازمند فعال شد. وی اظهار داشت:۵۰ پایگاه جمع آوری کمک های مردمی نیز در پایگاه های بسیج و سطح شهر فعال و کمک های نقدی وغیرنقدی مردم جمع آوری شد. خوشبخت گفت:از کمک های […]

ˈمهران خوشبختˈ  افزود:در هفته احسان ونیکوکاری ۱۵۰ آموزشگاه در سطح شهرستان دزفول برای جمع آوری کمک های مردمی به دانش آموزان نیازمند فعال شد.

وی اظهار داشت:۵۰ پایگاه جمع آوری کمک های مردمی نیز در پایگاه های بسیج و سطح شهر فعال و کمک های نقدی وغیرنقدی مردم جمع آوری شد.

خوشبخت گفت:از کمک های جمع آوری شده در کلیه پایگاه های دزفول ۶۵۰ میلیون ریال نقدی و یک میلیارد و۲۰۰ میلیون ریال غیرنقدی است که شامل البسه ،مواد غذایی و خوراکی می باشد و بین نیازمندان توزیع

می شود.

اشتراک مطلب با :