تاریخ انتشار خبر: ۱۷ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۲۲:۱۳:۲۶
کد خبر : 14546

بازی صدا وسیما با دین مردم

صبح جمعه است. درحالی که مشغول نوشتن یادداشتی درباره تحریف تاریخ انقلاب هستم پخش زنده دعای ندبه از کیش را درشبکه یک صدا وسیما می بینم.مداح با تجربه وخوش صدا که ازدوستان قدیمی اهوازی من است دراشعاری که می خواند امام زمان را “صحرا نشین فاطمه”! معرفی وخود را کسی معرفی می کند که” صحرا […]

صبح جمعه است. درحالی که مشغول نوشتن یادداشتی درباره تحریف تاریخ انقلاب هستم پخش زنده دعای ندبه از کیش را درشبکه یک صدا وسیما می بینم.مداح با تجربه وخوش صدا که ازدوستان قدیمی اهوازی من است دراشعاری که می خواند امام زمان را “صحرا نشین فاطمه”! معرفی وخود را کسی معرفی می کند که” صحرا به صحرا وکوه به کوه “!در پی یافتن حضرت صاحب است!

به گمان شاعر سراینده و مداح خواننده این ابیات سست ونادرست ،امام زمان ازترس دست یابی ظلمه به خود وشناخته شدنش توسط مردم بناچاردرکوهها وصحرا زندگی می کند وصد البته که یکجا نشین نیست وحتما با اهل وعیال خود زندگی چادرنشینی اختیار کرده است!

دعای ندبه که تمام می شود برنامه قرارجمعه پخش می شود .کارشناس برنامه به نقل از آیت الله العظمی بهجت می گوید امام زمان درتشرفی به وی گفته فرج من اینقدر نزدیک است که نه تنها جوانها که پیرمردهای شما هم شاهد آن خواهند بود وشماهم ازآنها هستید!

من مطمئن هستم کارشناس برنامه، سری به سایت مرحوم آقای بهجت نزده است والا تکذیب چنین مکاشفه ای را دراین سایت می دید و حتما ازنقل آن خودداری می نمود .جالب اینکه درسایت آقای بهجت آیکونی بنام شایعات هست که دراستفتائاتی نظر ایشان را درباره اینگونه شایعات وشنیده ها سوال کرده اند و از قول آن مرحوم این موارد، رد شده اند!

این حرفها را که شنیدم نوشتن را متوقف کردم و فوری به مجری برنامه که از دوستان من است پیامکی زدم وگفتم اظهارات کارشناس روحانی برنامه شما را سایت مرحوم آیت الله بهجت شدیدا تکذیب نموده است.تا آخر برنامه هیچ اصلاحی به این اظهار نادرست کارشناس برنامه داده نمی شود.لابد مصلحت برنامه نیست که به مردم بگویند این نقل نادرست است!

 کمترین تالی فاسد این اظهارات نادرست این است که مردم حق دارند وقتی ظهورحضرت را نزدیک نمی بینند در راستگویی عارف گران قدری مانند مرحوم آقای بهجت به یقین برسند.

بسیارناراحت هستم و از دست من جزاین یادداشت برنمی آید.

صدا وسیما دارد با عقاید مردم بازی می کند و کسی به کسی نیست!

دکتر غلامعلی رجایی

اشتراک مطلب با :