تاریخ انتشار خبر: ۱۶ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۲۱:۰۳:۰۵
کد خبر : 14518

اولین تشریح جسد دردزفول انجام شد

دزنا ۲۴” اولین جسد برای آموزش عملی دانشجویان پزشکی و پیرا پزشکی توسط متخصصان آناتومی در سالن علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی دزفول تشریح شد. دکتر محمد رضا ابیض رئیس دانشکده پزشکی در گفتگو با خبر نگارما  با اعلام این خبر اظهار داشت با توجه به نیاز دانشجویان بویژه رشته پزشکی تشریح جسد برای آموزش […]

دزنا ۲۴” اولین جسد برای آموزش عملی دانشجویان پزشکی و پیرا پزشکی توسط متخصصان آناتومی در سالن علوم تشریح دانشگاه علوم پزشکی دزفول تشریح شد. دکتر محمد رضا ابیض رئیس دانشکده پزشکی در گفتگو با خبر نگارما  با اعلام این خبر اظهار داشت با توجه به نیاز دانشجویان بویژه رشته پزشکی تشریح جسد برای آموزش دروس آناتومی بسیار حائز اهمیت است در تشریح امروز دکتر داریوش بیژن نژاد متخصص علوم تشریح،البرز جفایی سوق کارشناس ارشد تشریح،مهشید لالوندکارشناس ارشد میکروبیولوژی و لیلا جعفری پور کارشناس ارشد تشریح حضور داشتند.گفتنی است دومین سال متوالی است که دانشگاه علوم پزشکی دزفول در رشته پزشکی پذیرش داشته است .

اشتراک مطلب با :