تاریخ انتشار خبر: ۱۱ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۱۱:۳۷:۰۱
کد خبر : 14419

غذاهای چندش‌آور و هولناک+تصاویر

در بازاری در شمال سولاوسی در اندونزی غذاهایی به فروش می رسد که هم برای رهگذران آنجا و هم برای خریدارانش بسیار عادی است و حتی ممکن است دیدن آنها اشتهایشان را هم تحریک کند. اما این غذاها برای بسیاری از شهروندان جهان هم چندش آور است و هم هولناک. در شمال سولاوسی در اندونزی […]

در بازاری در شمال سولاوسی در اندونزی غذاهایی به فروش می رسد که هم برای رهگذران آنجا و هم برای خریدارانش بسیار عادی است و حتی ممکن است دیدن آنها اشتهایشان را هم تحریک کند. اما این غذاها برای بسیاری از شهروندان جهان هم چندش آور است و هم هولناک.

در شمال سولاوسی در اندونزی غذاهایی به فروش می رسد که هم چندش آور است و هم هولناک.

 تاکنون ما گمان می کردیم که سبک غذا خوردن اقوام و ملت ها تا حدودی به شرایط طبیعی و فرهنگی یک منطقه وابسته است؛ اما ظاهرا نحوه به دست آوردن مواد غذایی و آماده سازی و پخت آنها هم کاملا امری بومی و منطقه ای است.

بنا بر این گزارش، در بازاری در شمال سولاوسی در اندونزی غذاهایی به فروش می رسد که هم برای رهگذران آنجا و هم برای خریدارانش بسیار عادی است و حتی ممکن است دیدن آنها اشتهایشان را هم تحریک کند. اما این غذاها برای بسیاری از شهروندان جهان هم چندش آور است و هم هولناک. این غذاها عبارتند از میمون، خفاش، گربه، سگ، خوک، موش، مار پیتون که برای ما تهوع آورند؛ اما این غذاها هولناک هم خواهند بود اگر بدانیم که این حیوانات زنده-زنده پخته شده اند و هنوز آثار درد-کشیدن در چهره آنها هست.

ریموند والش که از این غذاها عکس گرفته، می گوید: دیدن این حیوانات مرده و مثله شده راحت تر بود تا دیدن سگ هایی که در قفس این صحنه ها را می دیدند و به انتظار سرنوشت خود عصب می کشیدند.

اشتراک مطلب با :