تاریخ انتشار خبر: ۶ , اسفند, ۱۳۹۲ | ۱۸:۱۸:۰۹
کد خبر : 14294

اهدای عضو یک دانش آموز در شوش به دو بیمار زندگی دوباره بخشید

مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه شاوور شوش روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت:با رضایت خانواده دانش آموزˈسیدعلی فاضلیˈ که دچار مرگ مغزی شده بود اعضای بدن وی شامل کلیه ها، قلب و کبد به بیماران نیازمند اهدا شد. ˈاحسان رستگارˈ افزود:این دانش آموز ۱۷ ساله روستای کعب زیدان بخش شاوور شهرستان شوش […]

مسئول روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه شاوور شوش روز سه شنبه به خبرنگار ایرنا گفت:با رضایت خانواده دانش آموزˈسیدعلی فاضلیˈ که دچار مرگ مغزی شده بود اعضای بدن وی شامل کلیه ها، قلب و کبد به بیماران نیازمند اهدا شد.

ˈاحسان رستگارˈ افزود:این دانش آموز ۱۷ ساله روستای کعب زیدان بخش شاوور شهرستان شوش که در پایه اول دبیرستان فرهیختگان فارابی تحصیل می کرد در حادثه رانندگی دچار مرگ مغزی شد.

اعضای این دانش آموز در بیمارستانهای اهواز و شیراز به بیماران نیازمند پیوند زده شد

اشتراک مطلب با :