تاریخ انتشار خبر: ۲۰ , بهمن, ۱۳۹۲ | ۱۸:۳۲:۴۷
کد خبر : 13975

صیادان متخلف در دزفول به دام افتادند

ˈ فرهاد قلی ن‍ژاد ˈ روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود:در گشت و کنترل منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب یک گروه متخلف زنده گیری پرنده سهره طلایی دستگیر و تعداد چهار قطعه پرنده سهره طلایی دست آموز که به منظور زنده گیری سهره های طلایی استفاده می شود کشف و از ادامه […]

ˈ فرهاد قلی ن‍ژاد ˈ روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود:در گشت و کنترل منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب یک گروه متخلف زنده گیری پرنده سهره طلایی دستگیر و تعداد چهار قطعه پرنده سهره طلایی دست آموز که به منظور زنده گیری سهره های طلایی استفاده می شود کشف و از ادامه فعالیت متخلفان جلوگیری شد.

وی زنده گیری پرندگان را غیرمجاز و غیرقانونی خواند وگفت:پرونده متخلفان به دادگستری دزفول ارجاع داده شد.

منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب یکی از زیستگاههای بکر و غنی حوزه زاگرس شمال خوزستان می باشد که زیستگاه بز کوهی ، کبک ، تیهو و سهره طلایی است و از سال ۱۳۸۷به عنوان منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب تحت حفاظت سازمان محیط زیست قرار گرفته است

اشتراک مطلب با :