تاریخ انتشار خبر: ۸ , بهمن, ۱۳۹۲ | ۲۰:۳۹:۴۸
کد خبر : 13764

انـقلابی بودن مهــم نیست، انقلابی ماندن مهم استـــــ +تصویر

انـقلابی بودن مهــم نیست، انقلابی ماندن مهم استـــــ +تصویر انـقلابی بودن مهــم نیست، انقلابی ماندن مهم استـــــ

انـقلابی بودن مهــم نیست، انقلابی ماندن مهم استـــــ +تصویر

انـقلابی بودن مهــم نیست، انقلابی ماندن مهم استـــــ

افسران - انـقلابی بودن مهــم نیست، انقلابی ماندن مهم استـــــ
اشتراک مطلب با :