تاریخ انتشار خبر: ۲ , بهمن, ۱۳۹۲ | ۱۹:۴۰:۲۵
کد خبر : 13673

معاون وزیر بهداشت در دزفول گفت:کمبود پرستار مرد ظلم در حق پرستاران زن است

معاون وزیر بهداشت که جهت تکمیل ماموریت وزارت بهداشت که در هفته گذشته داشت جهت بررسی مشکلات موجود از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی دزفول بازدید کرد. غضنفر میرزابیگی در گفتگو با خبرنگار ما  اظهار داشت: به گزارش دزنا ۲۴”عمده نارضایتیها بخاطر کمبود پرستار است ما بیمارستانهایی رفتیم که یک پرستار با ۲۰ بیمار کار می […]

معاون وزیر بهداشت که جهت تکمیل ماموریت وزارت بهداشت که در هفته گذشته داشت جهت بررسی مشکلات موجود از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی دزفول بازدید کرد. غضنفر میرزابیگی در گفتگو با خبرنگار ما  اظهار داشت:

به گزارش دزنا ۲۴”عمده نارضایتیها بخاطر کمبود پرستار است ما بیمارستانهایی رفتیم که یک پرستار با ۲۰ بیمار کار می کند وی گفت:

فوری ترین اقدام رفع کمبود نیرو در پرستاری است و کمبود پرستار مرد ظلم صد درصد در حق خانم هاست میرزابیگی گفت:

متناسب کردن پرستاران زن و مرد و متناسب کردن پرستاران نسبت به تخت را دنبال می کنیم برای نیروهای موجود جاذبه باید افزایش یابد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت افزود:

 تثبیت معاونت پرستاری مهمترین اقدام وزیر در این حوزه است و مهمترین هدفی که معاونت پرستاری دنبال می کند خدمات پزشکی و مراقبتهای پزشکی است وی گفت:

فعل مراقبت وپرستاری در کشور خیلی سازمان یافته نبود وآسیب دیدگیهای جدی داشت و در عرصه های مختلف دولتی و خصوصی نیاز به پیگیریهای تخصصی داشت مانند حوزه بهداشت، حوزه درمان، حوزه آموزش،

 در حوزه معاونت پرستاری بعنوان مدافع حقوق مردم قطعا بایستی به سمتی حرکت کند که اولین هدف گیری آن ارتقای رضایتمندی مردم از خدمات  پرستاری باشد و در رفع موانع  خدمتی پرستاری برای ارایه خدمت بهتر  است معاونت پرستاری قطعا نظام سلامت را کارآمد تر و موثرتر خواهد کرد. در همین راستا در نشستی که با معاونت توسعه و پرستاران مسئول در حوزه دانشگاه علوم پزشکی دزفول صورت گرفت گزارشی از اقدامات انجام شده ارایه گردید. دکتر میرزابیگی و هیات همراه از اورژانس ، سی سی یو و بخش داخلی بازدید کردند .

اشتراک مطلب با :