تاریخ انتشار خبر: ۱ , بهمن, ۱۳۹۲ | ۱۹:۲۹:۳۹
کد خبر : 13655

کارگاه آموزشی شرکت های دانش بنیان خوزستان در دزفول برگزار شد

دزنا ۲۴” رییس پارک علم و فناوری استان خوزستان در این کارگاه آموزشی یک روزه با اشاره به تحولات دانشگاه ها در قرون اخیر در چهار دوره گفت:در دوره نخست دانشگاه ها بر مبنای آموزه های متافیزیکی ومذهبی مسیحیت شکل گرفت. ˈ بابک مختاریˈ افزود:با شروع انقلاب معرفتی و فرهنگی رنسانس در قرون ۱۶ و […]

دزنا ۲۴” رییس پارک علم و فناوری استان خوزستان در این کارگاه آموزشی یک روزه با اشاره به تحولات دانشگاه ها در قرون اخیر در چهار دوره گفت:در دوره نخست دانشگاه ها بر مبنای آموزه های متافیزیکی ومذهبی مسیحیت شکل گرفت.

ˈ بابک مختاریˈ افزود:با شروع انقلاب معرفتی و فرهنگی رنسانس در قرون ۱۶ و ۱۷ در دانشگاه ها تحولی ایجاد شد .

وی اظهار داشت:در دوران گذشته دانشگاه در خدمت نخبه ها بود ولی اکنون دانشگاه ها دانشجو – مشتری مدار شده اند و دانشجو به عنوان یک مصرف کننده یا مشتری مطرح می شود.

مختاری گفت:در دانشگاه های کنونی مسوولیت فرآیند یادگیری بر عهده دانشجوست و استاد تنها نقش تسهیل کننده در یادگیری را بر عهده دارد .

رییس پارک علم و فناوری استان خوزستان گفت:اکنون دانشگاه ها به سمت پژوهش محور در حرکت هستند و آموزش ها به صورت مداوم و از طریق دوره های کوتاه مدت انجام می شود.

وی اظهار داشت:این تحولات موجب شد که دانشگاه ها فقط تولید کننده نباشند و به محلی برای ساختن دنیایی مطلوب تر تبدیل شوند و از عرصه دانش به عرصه اقتصاد وارد شوند .

مختاری با اشاره به مولفه های صنعت آموزش عالی گفت:کالایی شدن،تجاری شدن،شرکتی شدن،رقابتی شدن،مجاز شدن،استاندارد سازی،جهانی شدن و توده ای شدن از مولفه های صنعت آموزش عالی هستند .

رییس پارک علم و فناوری خوزستان اظهار داشت:در دانشگاه جدید رابطه استاد و دانشجو از حالت سنتی خود خارج شده و استاد و دانشجو باید ریسک ها ومخاطرات بازار را با هم بررسی کنند .

وی با اشاره به گسترش رقبت کنشگران فردی واجتماعی در دانشگاه های کنونی گفت:در اکثر کشورها علم وفناوری محور توسعه می باشد و هیچ کشوری بدون محور قرار دادن علم و فناوری به توسعه دست نیافته است.

مختاری گفت:پارک علم وفناوری تشکلی است که به ایجاد و رشد شبکه ها کمک می کند وارتباط تنگاتنگی بین دانشگاه ها ،بازار و تحقیق وتوسعه در صنعت دارد.

رییس پارک علم وفناوری خوزستان با اشاره به وظایف پارک علم وفناوری گفت:توسعه اقتصادی،تجاری سازی و فناوری،توسعه فناوری آموزشی و ریسک پذیری و کارآفرینی از جمله وظایف این تشکل می باشد.

در این کارگاه آموزشی ˈاحمدرضا عمانی ˈ مدیر پژوهش وفناوری منطقه شش دانشگاه آزاد نیز به سخنرانی پرداخت.

ایرنا

اشتراک مطلب با :