تاریخ انتشار خبر: ۲۸ , دی, ۱۳۹۲ | ۱۷:۴۹:۴۹
کد خبر : 13594

آمار ۸۰ درصدی مزاحمت تلفنی اورژانس ۱۱۵ دزفول صحت ندارد

دزنا ۲۴” مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دزفول صبح امروز در گفتگو با خبرنگارما  گفت :دو روزپیش خبری مبنی بر اینکه آمار مزاحمین تلفنی اورژانس  ۱۱۵ دزفول هشتاد درصد است دریکی از خبرگزاری ها منتشر شد که بدینوسیله اعلام میگرددخبر مذکور صحت نداردو بنظر می آید که این خبر یک اشتباه در برداشت […]

دزنا ۲۴” مسئول روابط عمومی مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دزفول صبح امروز در گفتگو با خبرنگارما  گفت :دو روزپیش خبری مبنی بر اینکه آمار مزاحمین تلفنی اورژانس  ۱۱۵ دزفول هشتاد درصد است دریکی از خبرگزاری ها منتشر شد که بدینوسیله اعلام میگرددخبر مذکور صحت نداردو بنظر می آید که این خبر یک اشتباه در برداشت از خبر و  ویا نحوه نگارش آن  بوده باشد و آمار ۸۰ درصدی مزاحمت تلفنی اعلام شده تکذیب می گردد . اصل موضوع خبر مزاحمی بوده که چندی پیش مکررا با اورژانس ۱۱۵ دزفول تماس گرفته که با حکم قضایی ، شماره تلفن وی قطع و فرد مورد نظر مورد تعقیب قانونی قرار گرفته است.

به گزارش دزنا ۲۴” خبر ذکرشده دردزنا ۲۴ در دوروزگذشته  باتیتر دزفول شهر رکورد داردرمزاحمت تلفنی با ۱۱۵  بنقل از خبرگزاری بین المللی  فارس با مدیر روابط عمومی اورژانس کشور بوده است

اشتراک مطلب با :