تاریخ انتشار خبر: ۱۸ , دی, ۱۳۹۲ | ۱۸:۵۸:۰۴
کد خبر : 13450

تصویرحکم دکتر محمدرضا عصاری به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

تصویرحکم دکتر محمدرضا عصاری به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول متن این حکم به شرح ذیل می باشد  

تصویرحکم دکتر محمدرضا عصاری به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

متن این حکم به شرح ذیل می باشد

 

اشتراک مطلب با :