تاریخ انتشار خبر: ۱۷ , دی, ۱۳۹۲ | ۱۸:۵۹:۴۶
کد خبر : 13408

دکتر کتر محمدرضا عصاری سرپرست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول شد

به گزارش دزنا ۲۴”  با صدور حکمی از سوی د”کتر رضا فرجی دانا” وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، “دکتر محمدرضا عصاری” به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول منصوب شد. وی عضو هیئت علمی این دانشگاه و دارای مدرک دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی است.دکتر رضا فرجی دانا همچنین با ارسال نامه ای […]

به گزارش دزنا ۲۴”  با صدور حکمی از سوی د”کتر رضا فرجی دانا” وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، “دکتر محمدرضا عصاری” به عنوان سرپرست دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول منصوب شد.
وی عضو هیئت علمی این دانشگاه و دارای مدرک دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی است.دکتر رضا فرجی دانا همچنین با ارسال نامه ای از خدمات دکتر “علی محمد آخوندعلی” در زمان تصدی این سمت قدردانی کرده است. دکتر آخوندعلی از مهرماه ۸۷ سرپرستی مجتمع آموزش عالی جندی شاپور دزفول را بر عهده گرفت . در زمان وی این

مجتمع آموزشی به دانشگاه تبدیل شد و در سال ۸۸، به ترتیب با حکم زاهدی و دانشجو، وزیران علوم وقت، به عنوان سرپرست وسپس نخستین رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول منصوب گردید.

 

اشتراک مطلب با :