تاریخ انتشار خبر: ۱۳ , دی, ۱۳۹۲ | ۰۰:۱۸:۰۵
کد خبر : 13304

روستای سیاه منصور دزفول به شهر تبدیل شد

دزنا ۲۴” عبدالرضا احسانی نیا ˈ روز چهارشنبه افزود:روستای سیاه منصور در بخش مرکزی شهرستان دزفول با حکم وزیر کشور به شهر تبدیل شد و تأسیس شهرداری در این شهر بلامانع است. وی گفت:تعداد شهرهای شهرستان دزفول اکنون به ۹ عدد رسیده است که شامل دزفول،صفی آباد،شهر امام ،میانرود،شمس آباد،سیاه منصور ،چغامیش ،سالند و حمزه […]

دزنا ۲۴” عبدالرضا احسانی نیا ˈ روز چهارشنبه افزود:روستای سیاه منصور در بخش مرکزی شهرستان دزفول با حکم وزیر کشور به شهر تبدیل شد و تأسیس شهرداری در این شهر بلامانع است.

وی گفت:تعداد شهرهای شهرستان دزفول اکنون به ۹ عدد رسیده است که شامل دزفول،صفی آباد،شهر امام ،میانرود،شمس آباد،سیاه منصور ،چغامیش ،سالند و حمزه می باشند.

اشتراک مطلب با :