درباره ما

” ن ” والقلم ومایسطرون

سوگند به قلم وآنچه می نویسد

پایگاه خبری وتحلیلی دزنا۲۴″   نشریه الکترونیکی رسانه ای است که بطورمستمر درمحیط رقمی (دیجیتال )انواع خبر و تحلیل مصاحبه وگزارش رادرقالب  نوشتاروتصویرمنتشر می نماید

پایگاه خبری اطلاع رسانی دزنا ۲۴ با هدف انعکاس فعالیتها ، خدمات و تلاشهای همه مدیران و خادمان شهرستان ،ارائه تحلیلهای سیاسی – اجتماعی – فرهنگی ، خبرهای شهرستان ، انعکاس نظرات ، پیشنهادات و انتقادات مردم فهیم دزفول به مسئولین ذیربط ، اطلاع رسانی رویدادها و رخدادهای شهرستان بصورت ۲۴ ساعته توسط جمعی از جوانان دلسوز و متعهد شهرستان در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۲۲ افتتاح گردید.

رسالت دزنا۲۴″   روشن ساختن افکارعمومی وبالابردن سطح معلومات و دانش مردم دریک یا چند زمینه است

خلاصه ای از  اهداف پایگاه خبری وتحلیلی دزنا۲۴″

تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب وتفرقه انگیزوقرارندادن اقشارمختلف جامعه درمقابل یکدیگر مانند دسته بندی مردم براساس نژاد  و زبان ورسوم وسنن محلی و …

مبارزه بامظاهرفرهنگ استعماری (اسراف ،تبذیر،لغو،تجمل پرستی ،اشاعه فحشاء و …) وترویج وتبلیغ فرهنگ اصیل اسلام وگسترش فضائل اخلاقی

حفظ تحکیم سیاست نه شرقی ونه غربی

انتشار نظرات وانتقادات سازنده و پبشنهاد های مردم ومسئولین رابارعایت موزاین اسلامی ومصالح جامعه درج وبه اطلاع عموم برسانند

پایگاه خبری وتحلیلی دزنا۲۴″

تلاش می کند با هرگونه فضاهایی که با نشرمطالب الحادی ومخالف نظام جمهوری اسلامی وموازین اسلام و اشاعه فحشاءومنکرات وانتشارمطالب خلاف عفت عمومی و ایجاد اختلاف قومی وقبیله برخورد نماید واز انتشار سرقت های  که از سایت های عامل است با درج منبع انها به نحوی که تبلیغ آنان نشود خوداری نماید

تلفکس : ۴۲۴۲۱۹۷۹-۰۶۱

همراه : ۰۹۱۶۳۴۱۸۴۲۰

سامانه ارسال و دریافت پیامک : ۱۰۰۰۰۶۴۱۲۲۷۲۱۳۱

پست الکترونیک : dezna24@gmail.com

ارتباط ازطریق شبکه های اجتماعی واتس آپ ،وایبر، لاین و غیره … باشماره : ۰۹۱۹۱۷۸۴۵۱۹ و ۰۹۱۶۳۴۱۸۴۲۰